Alle kan blive medlem af Sorø og omegns højskoleforening. Vi ønsker at tage afsæt i Grundtvigs tanker om ”det levende ord i sagn og sang – fra mund til mund!” Vi ønsker tillige at sætte fokus på bredden og mangfoldigheden i vores samfundsvirkelighed og menneskelivet som helhed. Derfor bærer foreningens aktiviteter, herunder foredrag, præg af, at vi bestræber os på at brede os og se med ”vidvinkel” på den virkelig, der spænder inden for f.eks. politik, tro og andre af livets store spørgsmål. Det er vores ønske at bringe og skabe ny viden – og appellere til åbenhed og sund nysgerrighed! Foreningens mødeaftener afholdes på Sorø Gymnastikefterskole, Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Se linket: ”Hér finder du os!” Foreningens arrangementer er kun for medlemmer, så det fordrer, at du køber medlemskort. Medlemskort kan købes ved møderne og koster kr. 100,00 for sæsonen. Herudover betales kr. 50,00 for kaffe og kage ved hver af de 7 foredragsaftener.  Man kan også vælge at betale samlet kr. 400,00 for medlemskort og kaffe og kage for hele sæsonen.
Medlemsskab
Forside Om foreningen Aktiviteter Medlemsskab Løbesedler Pressemeddelelser Galleri Grundtvig Tidligere programmer Links
Webmaster: Agerskov Webdesign
Indbetaling til højskoleforeningen kan ske kontant, eller til foreningens bankkonto (reg.nr. 2300, konto 342 39 00716), eller via Mobilepay nr: 42872 HUSK at anføre dit navn ved indbetaling til bank og via Mobilepay og Swipp.
Medlemsskab