Ravnebjerg 7/12-10 Grundtvigsdyssen Det var vennen - forfatteren Christian Molbech (professor i litteraturhistorie) som havde Sorø-relationer (Akademiet) og som havde Grundtvig på besøg – og det var de to som engang i 1808/09 var på vandretur til fortidsminder omkring Tystrup-Bavelse søerne. Jeg ved ikke hvilken vej om søen de gik… men som bekendt ligger der mange høje og dysser overalt rundt om søen og op / ned langs Suså. Formentligt har antallet af dysser og høje været betydeligt mange flere, men der røg en hel del på oplysningstidens alter og i forbindelse med jordreformerne. Der er anslået under en tredjedel tilbage. Måske var deres første stop ved dyssen ved stranden foran Kongskilde Friluftgård og næste step Kellerøddyssen på Brunemosevej (Sjællands længste langdysse) og hvis man fortsætter ad Brunemosevej ligger der endnu 3 høje / dysser. Og videre mod Vinstrup ligger der et par stykker nede i skovbrynet ved Kastrup Storskov. I selve Vinstrup ligger der en - i en baghave. Så kan deres tur været gået forbi Hækkenfelt huset og videre ind i Gunderslevholmskovene også kaldet Dyrhaven, hvor der ligger en del dysser / dysseruiner og også den som nu om dage ofte kaldes Grundtvigsdyssen. Grundtvig og mange andre med ham og forfattere / historikere før ham, havde den opfattelse at dysserne / højene / jættestuerne var asernes altre rejst på offersteder (aserne ca. år 500 til omkring år 1000 e. k.) Nu om dage er apostlenes heste afløst af automobilet: så hvis man kører fra Sorø mod Næstved skal man inden Skelby holde mod Fuglebjerg. I Regnstrup efter gården Honningkager - sidste gård på højre hånd (hvor Henrik og Mariane bor) kommer der en mark op til skovbrynet – og straks efter går der en skovvej ned til søen. Et stykke nede går der på venstre side vej ind til Gunderslev-dyssen (Grundtvigsdyssen). Da de to gutter tager vandringsturen var Grundtvig lige blevet færdig med sit store værk ”Nordens mytologi” (25 år gammel) og han bliver nærmest beruset af den store natur i og omkring Tystrup-Bavelse søerne. Skovene med deres stier, brede åbninger, runde bakkedrag og fritstående egetræsgrupper danner en vidunderlig ramme om søerne – og da de når frem til den store dysse (ca. 55 x 7 m.) da er det at han bliver fuldstændigt grebet af Asa-rus og skrev digtet ”Sig mig O skov, hvad du slutter så tæt”. Da jeg skulle finde digtet frem kom jeg i tanker om Martin A. Hansens ”Orm & Tyr”. Ja faktisk begynder Martin A. sin fortælling med at besøge Dyrhaven i Gunderslevholmskovene, hans tilgang er oldtidslandskabet omkring søerne og ikke mindst landskabet i Borupris (mellem skoven og landevejen) Professor Aksel Steensberg har siden foretaget omfattende udgravninger på stedet af den nu længst forsvundne landsby. Martin A. Hansen kalder kapitlet ” Vijdefolkets vier”. Den udgave jeg har af Orm & Tyr er med illustrationer af Sven Havsten-Mikkelsen. I bogen går Martin A. Hansen i rette med Grundtvig og de andre skønånders opfattelse,  at dysserne var asaernes altre. Her et sprogligt smukt citat fra bogen hvor Martin A. Hansen skriver: ”Engang sad jeg ved rælingen af den store langdysse i Dyrehaven nær den midtsjællandske sø. Aftenvinden bladede i træerne, som ledte en gransker deroppe mellem sine sedler efter den vigtigste. Dyssen sank dybere ind i skyggernes verden. Og her i forsamlingen af skæggede sten måtte man tænke: Grundtvig havde nok ret. At han tog et par tusinde år fejl af aserne er en bagatel. Men han fattede stedet religiøse natur, at her har det hellige været.”Og så er det at det hele lige bliver lidt pinligt for jeg kan ikke citere hele digtet – jeg kan p.t. i mine gemmer kun finde det sidste  vers: ”Med faldende tårer jeg stirrer så såre. Hvad løfter sig hist ? O , er det ej alterets mossede stene, Som egenes grene så tætte omhvælver ! Det er – O , jeg skælver, Jeg dirrer af lyst, og hellig andagt opfylder mit bryst. Jeg iler, jeg iler med vingede fjed, for asernes alter at kaste mig ned og prise de hensovende guder. Og er de to gutters hjemtur gået øst om søerne har de måske også været indenom jætte- stuen på højre hånd, lige inden landevejen fra Fuglebjerg krydser Susåen. Jættestuen blev restaureret for et par år siden og er meget flot (husk at tage en lommelygte med). Her ligger flere fortidsminder i jættestuens nærhed. Videre op i Næsbyholm-skoven er der nok de første 100 jernalderhøje og ved Næsby kirke er lige afsluttet en større bopladsudgravning. Og videre om i Brobyskovene ligger der mange dysser og andre fortidsminder – o det samme i Alsted-skoven.
Forside Om foreningen Aktiviteter Medlemskab Løbesedler Pressemeddelelser Galleri Grundtvig Tidligere programmer Links
Webmaster: Agerskov Webdesign
Grundtvig